Velkommen til min hjemmeside. Jeg driver en selvstændig advokatvirksomhed på et fundament af mange års erfaring med erhvervsklienter. Det er altid et væsentligt element at værne om klienternes interesser på en pragmatisk og samtidig på juridisk korrekt vis.

Jeg tilstræber til enhver tid, at rådgivning udføres på et etisk forsvarligt grundlag.

Jeg arbejdede gennem mange år på et kontor, der var kendt for sine kompetencer indenfor skatterådgivning, og jeg har der igennem fået ind på rygraden, at enhver disposition kan have skatteretlige konsekvenser.

Jeg har først og fremmest beskæftiget mig med erhvervslivets retsforhold i bred forstand, og har derfra bevæget mig ind på personers mere private forhold i form af generationsskifte og forhold ved ægteskabets indgåelse, og måske i særdeleshed i relation til det økonomiske opgør, bodelingen, ved ægteskabets ophør.

Min erhvervsøkonomiske tilgang til opgaverne har ofte vist sig at være en stor fordel ved bodelinger og andre økonomiske dispositioner.

Jeg har gennem mange år undervist på Københavns Universitet og på Handelshøjskolen (CBS) indenfor områderne ejendomsret, skatteret, konkursret og andre erhvervsretlige discipliner.

Jeg har gennem årene haft en del konkursbehandlinger, hvor den mest markante har været afvikling af et meget stort og vidt forgrenet ejendoms developer virksomhed.

Jeg driver i dag min virksomhed som en integreret del af Homann Advokater, www.homannlaw.dk, der består af ca. 25 advokater. Det tætte samarbejde med Homann Advokater giver en optimal mulighed for erfaringsudveksling indenfor alle juridiske discipliner, ligesom det giver muligheden for i påkommende tilfælde at stille med et relevant team til løsning af enhver opgave.

Udover mit virke som advokat, har jeg igennem en længere periode drevet et større landbrug med specialafgrødeproduktion i Danmark, ligesom jeg gennem 5 år har drevet landbrug i Polen.

Derudover har jeg forsøgt mig med aktiviteter indenfor ingrediensfremstilling og produktion og handel med dyrefoder.

På et tidspunkt i forløbet har jeg haft en mindre ejendomsportefølge til udlejning, herunder et forretningscenter.

Mine egne erfaringer udenfor det egentlige advokatarbejde har givet mig en betydelig forståelse for de problemstillinger, som jeg sammen med klienterne tackler hver eneste dag.

 

Hovedkompetencer:

Erhvervslivets retsforhold.

Virksomhedsoverdragelser.

Kontrakter, erhverv, privat og offentlig sektor.

Retssager, erhverv, privat og offentlig sektor.

Forsyningsvirksomhed og energi.

Generationsskifte, testamenter og arv.

Bodeling.

Insolvens - konkurs og rekonstruktion.